Tag Archives: vimax pills

Vimax Ở Vũng Tàu | Mua Càng Nhiều Giá Càng Giảm

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MUA CÀNG NHIỀU GIÁ CÀNG GIẢM Áp dụng từ ngày 15/8 – 1/10/2015 Mua 1 hộp giá 1.300.000 VNĐ Mua 2 hộp giá 2.500.000 VNĐ Mua 3 hộp giá 3.600.000 VNĐ Mua 4 hộp giá 4.400.000 VNĐ Sản phẩm sử dụng từ 4-6 tháng cho hiệu quả cao nhất về tăng […]