Máy Tập Dương Vật Power Up

Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.

Máy Tập Dương Vật Power Up này bao gồm một ống trụ có đồng hồ áp suất chụp bao ngoài dương vật, gel bôi trơn có tác dụng làm khít kẽ hở giữa dương vật và ống trụ. Một chiếc bơm cơ khí hút tạo chân không trong ống trụ và giúp cho dương vật cương lên. Khi dương vật đã đạt được sự cương cần thiết, một vòng chun tròn được đặt vào gốc dương vật có tác dụng giữ không cho máu thoát ra khỏi dương vật.

Máy Tập Dương Vật Power Up giúp phát triển dương vật | Caunhovungtau.com
Máy Tập Dương Vật Power Up

Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.